نشانی : کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان-مبارکه، کد پستی 8485173311
تلفن : 33327600-33323253 (031)
دورنگار : 33324345 (031)
دفتر تهران : 33130780 (021)
پست الکترونیک : info@
sfae.ir

ارتباط با معاونت خرید:

تلفن: 33319690(031)

دورنگار:33317658(031)

پست الکترونیک: pur@sfae.ir

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه:sup@sfae.ir

ارتباط با معاونت فروش:

تلفن:33323253(031)

دورنگار:33324345(031)

پست الکترونیک:sale@sfae.ir

    عنوان : مزایده فروش اقلام مازاد
   شماره : 3/26/97/01
   نوع : مزایده
   تاریخ شروع : 1397/09/10
   تاریخ پایان : 1397/09/18
   دریافت فایل :

شركت صنعت فولاد آلياژي اصفهان درنظر دارد تعدادي از اقلام مازاد خود را ازطريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند تا پايان وقت اداري روز یکشنبه 97/09/18 جهت پیشنهاد قیمت با شماره تلفن هاي 33327600-33323253-031 تماس حاصل نمايند.

همچنین جهت بازديد اقلام به محل كارخانه واقع دركيلومتر 55  جاده اصفهان - مباركه مراجعه نمايند.

ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

این شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار مي باشد.

لیست اقلام به پیوست(در قالب pdf) قابل دانلود است.