نشانی : کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان-مبارکه، کد پستی 8485173311
تلفن : 33327600-33323253 (031)
دورنگار : 33324345 (031)
دفتر تهران : 33130780 (021)
پست الکترونیک : info@
sfae.ir

ارتباط با معاونت خرید:

تلفن: 33319690(031)

دورنگار:33317658(031)

پست الکترونیک: pur@sfae.ir

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه:sup@sfae.ir

ارتباط با معاونت فروش:

تلفن:33323253(031)

دورنگار:33324345(031)

پست الکترونیک:sale@sfae.ir

 


قابلیت های تولیدی شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

نام گروه فولاد مشخصات فنی و ابعاد (mm)

فولادهای عملیات حرارتی‌پذیر
فولادهای ابزار کربنی
فولادهای سمانته
فولادهای مخصوص (طبق سفارش مشتری)
فولادهای قالب پلاستیک


گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 900
چهارگوش از 100×100 تا 800×800
تختال از 60×140 تا 600×1000
رینگ با قطر داخلی حداقل 350 و قطر خارجی حداکثر 3300
دیسک با قطر حداکثر 1800
سیلندر و بوش با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 1000
تختال در موارد خاص تا عرض حداکثر 1800

فولادهای زنگ نزن

گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 600
چهارگوش از 100×100 تا 600×600
تختال از 60×140 تا 450×1000
رینگ با قطر داخلی حداقل 350 و قطر خارجی حداکثر 3000
دیسک با قطر حداکثر 1500
سیلندر و بوش با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 900

فولادهای ابزار سرد کار لدبوریتی

گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 360
چهارگوش از 100×100 تا 300×300
تختال از 60×140 تا 180×210
مقاطع بزر گتر بر حسب سفارش و نوع کاربرد با توافق مشتری

فولادهای ابزار سرد کار کم آلیاژ گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 800
چهارگوش از 100×100 تا 800×800
تختال از 60×140 تا 600×1000
فولادهای ابزار گرم کار گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 650
چهارگوش از 100×100 تا 650×650
تختال از 60×140 تا 350×1000
رینگ با قطر داخلی حداقل 350 و قطر خارجی حداکثر 2000
دیسک با قطر حداکثر 1300
سیلندر و بوش با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 700
فولادهای نسوز گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 260
چهارگوش از 100×100 تا 220×220
تختال از 60×140 تا 250×400
رینگ با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 2000
دیسک با قطر حداکثر  1500
سیلندر و بوش با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 600