نشانی : کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان-مبارکه، کد پستی 8485173311
تلفن : 33327600-33323253 (031)
دورنگار : 33324345 (031)
دفتر تهران : 33130780 (021)
پست الکترونیک : info@
sfae.ir

ارتباط با معاونت خرید:

تلفن: 33319690(031)

دورنگار:33317658(031)

پست الکترونیک: pur@sfae.ir

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه:sup@sfae.ir

ارتباط با معاونت فروش:

تلفن:33323253(031)

دورنگار:33324345(031)

پست الکترونیک:sale@sfae.ir

 


قطعات صنایع نیروگاهی:

شافت توربین بادی:

جنس: (34CrNiMo6)ا 1.6562

کاربرد: شافت توربین بادی KW 660

 

نیم شافت توربین:

جنس: (21CrMoV57) 1.7709

قطر: mm 1200

طول: mm 2540

شافت I.D. Fan:

جنس: (30CrNiMo8) 1.6580

قطر: mm 520

طول: mm 3751

(Tie Rod (V94.2:

جنس : (5- 26NiCrMoV11) 1.6948
قطر : 285 mm

 

طول: 8350 mm

Intermediate Shaft (V94.2)

جنس: 1.6948 (26NiCrMoV 115)

وزن: kgا 6500

  STUB Shaft - GEF9

جنس: 1.6946 (30NiCrMoV 115)

وزن: kg 2500           

STUB Shaft - GEF5 

جنس: 1.6948 (26NiCrMoV 115)

وزن: kg 900

Center Hollow Shaft (V94.2)

جنس: 1.6957 (30NiCrMoV 145-Mod)

وزن : 5550 kg

Front Hollow Shaft (V94.2)

جنس: 1.6948 (26NiCrMoV 115)

وزن:6000 kg

 

Rear Hollow Shaft (V94.2)

جنس:NiCrMoV 115) 1.694826)

وزن : 3200 kg

 

Turbine Disc2 (V94.2)

جنس:  NiCrMoV 145-Mod) 1.695726)

وزن:    kg2900

 

Turbine Disc3 (V94.2)

جنس: NiCrMoV 145-Mod) 1.695726)

وزن:  3550 kg

Turbine Rotor Ring1 (V94.2)

جنس:  NiCrMoV 145-Mod) 1.695726)

وزن: 350 kg

Compr Disc2 (V94.2)

جنس:  NiCrMoV 115) 1.694826)

وزن : 1500 kg

Compr Disc4 (V94.2)       

جنس: NiCrMoV 115) 1.694826)

وزن: 1400 kg

انواع شافت‌های نورد صنایع فولاد:

شافت اونیورسال نورد

جنس: (42Cr Mo 4) , 1.1191 (Ck45)1.7225

قطر بشكه:mm685

طول:mm3265

وزن:kg6100

 

رولیک نورد ورق عریض

جنس: 1.1191 (Ck45)

قطر بشكه:mm450

طول:mm6000

وزن:kg5000

قطعات توربو کمپرسورهای گاز:

Gas Turbo Compressor Shell:

نام قطعه: Shell

جنس: 1.0571

سایز: O.D 1530 MM

Gas Turbo Compressor Casing Cover:

نام قطعه : Welding Cover

 

جنس: 1.0571

 

سایز : O.D 1520 MM

 

Gas Turbo Compressor Casing Cover   :

نام قطعه: Loos Cover

جنس: 1.0571

سایز: O.D 1530 MM

 

Gas Turbo Compressor Nozzle:

نام قطعه :  Discharge Nozzle

 

جنس : GS 38

 

Gas Turbo Compressor Nozzle:

نام قسمت :  Suction Nozzle

 

جنس : GS 38