شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:27

صنایع نیروگاهی

قطعات صنایع نیروگاهی:

شافت توربین بادی:

جنس: (34CrNiMo6)ا 1.6562

کاربرد: شافت توربین بادی KW 660

یم شافت توربین:

جنس: (21CrMoV57) 1.7709

قطر: mm 1200

طول: mm 2540

شافت I.D. Fan:

جنس: (30CrNiMo8) 1.6580

قطر: mm 520

طول: mm 3751


(Tie Rod (V94.2:
جنس : (5- 26NiCrMoV11) 1.6948
قطر : 285 mm

 
طول: 8350 mm     


Intermediate Shaft (V94.2)

جنس: 1.6948 (26NiCrMoV 115)

وزن: kgا 6500

  STUB Shaft - GEF9

جنس: 1.6946 (30NiCrMoV 115)

وزن: kg 2500     

STUB Shaft - GEF5 

جنس: 1.6948 (26NiCrMoV 115)

وزن: kg 900

Center Hollow Shaft (V94.2)

جنس: 1.6957 (30NiCrMoV 145-Mod)
وزن : 5550 kg     

Front Hollow Shaft (V94.2)

جنس: 1.6948 (26NiCrMoV 115)
وزن:6000 kg


Rear Hollow Shaft (V94.2)

جنس:NiCrMoV 115) 1.694826)
وزن : 3200 kg 

Turbine Disc2 (V94.2)

جنس:  NiCrMoV 145-Mod) 1.695726)

وزن:    kg2900

Turbine Disc3 (V94.2)

جنس: NiCrMoV 145-Mod) 1.695726)
وزن:  3550 kg 

Turbine Rotor Ring1 (V94.2)

جنس:  NiCrMoV 145-Mod) 1.695726)
وزن: 350 kg 


Compr Disc2 (V94.2)

جنس:  NiCrMoV 115) 1.694826)
وزن : 1500 kg 

Compr Disc4 (V94.2)       

جنس: NiCrMoV 115) 1.694826)
وزن: 1400 kg 

انواع شافت‌های نورد صنایع فولاد:

شافت اونیورسال نورد

جنس: (42Cr Mo 4) , 1.1191 (Ck45)1.7225

قطر بشكه:mm685

طول:mm3265

وزن:kg6100


رولیک نورد ورق عریض

جنس: 1.1191 (Ck45)

قطر بشكه:mm450

طول:mm6000

وزن:kg5000

قطعات توربو کمپرسورهای گاز:

Gas Turbo Compressor Shell:

نام قطعه: Shell

جنس: 1.0571

سایز: O.D 1530 MM

Gas Turbo Compressor Casing Cover:
نام قطعه : Welding Cover

 
جنس: 1.0571

 
سایز : O.D 1520 MM 

Gas Turbo Compressor Casing Cover   :

نام قطعه: Loos Cover

جنس: 1.0571

سایز: O.D 1530 MM
    


Gas Turbo Compressor Nozzle:
نام قطعه :  Discharge Nozzle

 
جنس : GS 38     

 


Gas Turbo Compressor Nozzle:
نام قسمت :  Suction Nozzle

 
جنس : GS 38