شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:26

تولیدات سفارش مشتری

 قالب ريخته گري به روش گريز از مركز

جنس:  (21CrMo10) 1.2313

قطر داخلی: mm 350,400,500

قطر خارجی: mm 370,420,520

طول: m 6
    


نام قطعه:Half  coupling

جنس: (26Ni Cr Mo V 8-4) 1.6562

وزن:kg5000


انواع پاتيل های حمل سرباره صنايع فولاد

جنس: GS 25

ظرفیت:ton 23-17

جنس: ST 52

ظرفیت: m3 17.3