شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:26

تجهیزات سرچاهی

در این شرکت قابلیت ساخت انواع قطعات مورد استفاده در تجهیزات سرچاهی نفت و گاز و درخت کریسمس (ChristmasTree ) در فشارهای کاری مختلف از 2000psi تا 10000psi وجود دارد. در ادامه لیستی از قطعات تولید شده برای شرکت‌های مختلف سازنده تجهیزات صنایع نفت و گاز بر اساس استاندارد  API  آورده شده است.

Casing Head Housing

Casing/ Tubing Head Spool

Y-tubing Spool )Y-Block)

Bonnet

Gate Valve Body

Safety Valve Body

Upper Master Block )Solid Block)

Lower Master Block

Cross

Tee

Tree Cap

Adapter Flange )D.S.A. Flange)
 

Casing Head Housing

این قطعه در ابعاد مختلف و همچنین جهت کار در فشارهای کاری مختلف از 2000 psi تا psi  10000در شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان تولید شده است. در زیر دو نمونه قطعات پرمصرف تولید شده آورده شده‌اند.

Casing Head Housing

سایز: 20  3/4"  3000 psi (3M)

 جنس : AISI 4130

متریال کلاس : NACE DD , EE

 

Casing Head Housing

سایز: 21  1/4"  2000 psi (2M)

جنس: AISI 4130

متریال کلاس: NACE DD, EE

Casing /Tubing Head spool:

از دیگر قطعات مورد استفاده در تجهیزات سرچاهی نفت بوده که در شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان به روش فورج تولید شده است. تولید این قطعه نیز بر اساس استاندارد API صورت گرفته است.
 

Tubing head spool  :

سایز:13  5/8" 3M-11" 5M

جنس: AISI 4130

متریال کلاس: NACE DD, EE


                                       :  Casing head spool

سایز:9  " 3M-11" 5M

جنس: AISI 4130

متریال کلاس: NACE DD, EE
    


تجهیزات و قطعات (Christmas Tree):

در این شرکت امکان تولید کلیه قطعات مختلف  (Christmas Tree) طبق استاندارد API و یا درخواست مشتری وجود دارد. این قطعات شامل این موارد می‌باشند؛

Gate Valve and Safety Valve Body, Upper Master Block (Solid Block), Lower Master Block, Y-Block,

Adaptor Flange, Bonnet, Cross, Tee, Cap and etc.

Gate Valve Body:

سايز:7 1/16"5M  10M

جنس: AISI 4130

متریال کلاس: NACE EE

وزن: kg 750
 

Composite Tree Block:

سايز: 7  1/16 , 9" 5M
جنس:  AISI 4130
وزن: 5000 kg     

Y- Tubing Spool (Y- Block)

سايز:11 " 5M-11"5M
جنس: AISI 4130
متریال کلاس: NACE EE
وزن: 2042 kg     
 

:Lower Master Block

سایز:5 1/8"5M  11"5M

جنس: AISI 4130

متریال کلاس: NACE EE
 وزن : 940 kg     

Upper Master Block:

سایز:5 1/8"5M  8  7/8"4

جنس: AISI 4130

متریال کلاس: NACE EE

 وزن: kg 1540