شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:25

تجهیزات درون چاهی

این شرکت برای اولین بار اقدام به ساخت تجهیزات درون چاهی و حفاری در ایران نموده است. از جمله این قطعات می‌توان به Drill Collar در انواع سایزها و Stabilizer در انواع سایزها از فولاد AISI 4145 H اشاره نمود.

همچنین قابلیت تـأمین متـریـال سایر تجهیزات مـانند Liner Hanger و Downhole completion string از جنـس‌هـای

Cr , API L80 Type 1 , API L80 - %13 Cr , P110%28 و سایر موارد طبق استاندارد API 5 CT در این شرکت وجود دارد.
 

Stabilizer

جنس: AISI 4145 H

سایز: ...,“ 4/ 1 12 ,“ 2/ 1 17

 

Drill Collar
جنس : AISI 4140 H - 4145 H

 سایز : ...,“ 2/ 1 9 ,“ 2/ 1 8 , “ 2 

 

به طور کلی شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان بعنوان صنعت پیشرو در تولید قطعات سرچاهی و درون چاهی نفت قابلیت تولید انواع متریال جهت استفاده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی طبق استانداردهای موجود را دارا می‌باشد.