شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:24

تولیدات


نام گروه فولاد
 

مشخصات فنی و ابعاد (mm)
 

فولادهای عملیات حرارتی‌پذیر
فولادهای ابزار کربنی
فولادهای سمانته
فولادهای مخصوص (طبق سفارش مشتری)
فولادهای قالب پلاستیک
 

گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 900
چهارگوش از 100×100 تا 800×800
تختال از 60×140 تا 600×1000
رینگ با قطر داخلی حداقل 350 و قطر خارجی حداکثر 3300
دیسک با قطر حداکثر 1800
سیلندر و بوش با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 1000
تختال در موارد خاص تا عرض حداکثر 1800
 

فولادهای زنگ نزن 
 

گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 600
چهارگوش از 100×100 تا 600×600
تختال از 60×140 تا 450×1000
رینگ با قطر داخلی حداقل 350 و قطر خارجی حداکثر 3000
دیسک با قطر حداکثر 1500
سیلندر و بوش با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 900
 

فولادهای ابزار سرد کار لدبوریتی     
 

گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 360
چهارگوش از 100×100 تا 300×300
تختال از 60×140 تا 180×210
مقاطع بزر گتر بر حسب سفارش و نوع کاربرد با توافق مشتری
 

فولادهای ابزار سرد کار کم آلیاژ
 

گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 800
چهارگوش از 100×100 تا 800×800
تختال از 60×140 تا 600×1000
 

فولادهای ابزار گرم کار
 

گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 650
چهارگوش از 100×100 تا 650×650
تختال از 60×140 تا 350×1000
رینگ با قطر داخلی حداقل 350 و قطر خارجی حداکثر 2000
دیسک با قطر حداکثر 1300
سیلندر و بوش با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 700
 

فولادهای نسوز
 

گرد و پله‌ای از قطر 80 تا 260
چهارگوش از 100×100 تا 220×220
تختال از 60×140 تا 250×400
رینگ با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 2000
دیسک با قطر حداکثر  1500
سیلندر و بوش با قطر داخلی حداقل 250 و قطر خارجی حداکثر 600