شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:06

تست های غیر مخرب

جهت اطمینان از اینکه عیوب داخلی کلیه محصولات فولادی تولیدی در محدوده استانداردهای مورد نظر باشند تحت انجام تست آلتراسونیک قرار می‌گیرند. . در صورت نیاز قابلیت  انجام تست PT و MT نیز وجود دارد. همچنین سختی سنجی در محل، تست‌های ابعادی و کیفیت سطح محصول برای تمامی محصولات انجام می‌گیرد.