شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:05

آزمایشگاه عملیات حرارتی

در این آزمایشگاه عملیات کوئنچ و تمپر، آنیل و سایر عملیات حرارتی آزمایشی توسط کوره‌های دقیق الکتریکی به منظور شبیه‌سازی یا اطمینان از حصول خواص محصول قابل انجام می‌باشد.