شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:02

غلتک های نورد سرد به روش آهنگری

در شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان، ساخت انواع غلتک‌های فورج شده به صورت Blank یا نهایی با وزن حداکثر تا 14 تن، وجود دارد. این غلتک‌ها شامل انواع غلتک‌های نورد سردکاری مربوط به دستگاه‌های نورد 2 و 4 غلتکی و 6 غلتکی و غلتک‌های نورد سرد میانی مربوط به دستگاه نورد 6 غلتکی می‌باشد.

مراحل تولید:

       فرآیند تولید غلتک‌های نورد سرد آهنگری شده، شامل عملیات فولادسازی، گاززدائی تحت خلاء، شمش ریزی، ذوب مجدد ESR (برحسب نیاز و درخواست مشتری)، آهنگری، عملیات حرارتی میانی، خشن تراشی، سخت کاری القائی، عملیات زیر صفر، تنش‌گیری، سنگ‌زنی، تست، بازرسی نهایی و بسته بندی است.

انتخاب جنس غلتک، شرایط عملیات حرارتی، ماشین کاری و سنگ‌زنی نهایی نیاز به تکنولوژی پیشرفته‌ای دارد که در شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان این امکانات مهیا شده است. فرآیند تولید غلتک‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که مقدار آستنیت باقیمانده کمتر از 10 درصد باشد.