شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:02

سخت کاری دستک های غلتک ها


سخت‌کاری دستک‌های غلتک‌های تولیدی جهت حصول سختی HSCا40-55 و بر حسب درخواست و سفارش مشتری انجام شود. معمولاً سختی HSCا40-50 برای اکثر کاربردها توصیه می‌شود.