شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:01

سخت کاری بشکه غلتک ها

سختی قابل حصول 7 نوع گرید مختلف غلتک‌های تولید شده در شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان در جدول زیر ذکر شده است.

محدوده سختی ارائه شده در جدول مذکور، سختی قابل حصول و مورد نظر برای آن غلتک‌هاست و نهایتاً سختی غلتک‌های نورد سرد تولیدی مطابق درخواست مشتریان می‌باشد. اختلاف سختی در سرتاسر بشکه حداکثر HSCا3 می‌باشد. روش اندازه‌گیری سختی غلتک‌ها در شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان، به روش LD است که در گواهینامه محصول گزارش می‌شود.

برای ساخت غلتک‌های کاری که در معرض تنش زیادی نیز قرار داشته و به عمق سختی بیشتری نیاز دارند، مناسب است.