شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:00

تجهیزات کارخانه ساخت غلتک

دستگاه عملیات حرارتی القایی:

از این دستگاه به منظور سخت کردن لایه سطحی غلتک‌ها استفاده می‌گردد. سختی غلتک در این ناحیه پس از عملیات حرارتی تا HRCا68 ا(HSCا98 یا HVا940) خواهد رسید. ضخامت لایه سخت شده می‌تواند تا 40  میلیمتر باشد.