نشانی : کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان-مبارکه، کد پستی 8485173311
تلفن : 33327600-33323253 (031)
دورنگار : 33324345 (031)
دفتر تهران : 33130780 (021)
پست الکترونیک : info@
sfae.ir

ارتباط با معاونت خرید:

تلفن: 33319690(031)

دورنگار:33317658(031)

پست الکترونیک: pur@sfae.ir

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه:sup@sfae.ir

ارتباط با معاونت فروش:

تلفن:33323253(031)

دورنگار:33324345(031)

پست الکترونیک:sale@sfae.ir

 


کارخانه آهنگری

در این مجموعه بهترین تجهیزات به همراه دانش فنی به منظور تولید محصولی با کیفیت بسیار مطلوب به کار گرفته می‌شود. این کارخانه مجهز به کوره‌های پیش گرم، آنیل و نرماله، دستگاه‌های آهنگری دقیق چهار چکشه و پرس قالب باز، دستگاه برش گرم می‌باشد.