نشانی : کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان-مبارکه، کد پستی 8485173311
تلفن : 33327600-33323253 (031)
دورنگار : 33324345 (031)
دفتر تهران : 33130780 (021)
پست الکترونیک : info@
sfae.ir

ارتباط با معاونت خرید:

تلفن: 33319690(031)

دورنگار:33317658(031)

پست الکترونیک: pur@sfae.ir

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه:sup@sfae.ir

ارتباط با معاونت فروش:

تلفن:33323253(031)

دورنگار:33324345(031)

پست الکترونیک:sale@sfae.ir

 


تجهیزات حفاری و درون چاهی

این شرکت برای اولین بار اقدام به ساخت تجهیزات درون چاهی و حفاری در ایران نموده است. از جمله این قطعات می‌توان به Drill Collar در انواع سایزها و Stabilizer در انواع سایزها از فولاد AISI 4145 H اشاره نمود.

همچنین قابلیت تـأمین متـریـال سایر تجهیزات مـانند Liner Hanger و Downhole completion string از جنـس‌هـای

Cr , API L80 Type 1 , API L80 - %13 Cr , P110%28 و سایر موارد طبق استاندارد API 5 CT در این شرکت وجود دارد.

Stabilizer

جنس: AISI 4145 H

سایز: ...,“ 4/ 1 12 ,“ 2/ 1 17

Drill Collar

جنس : AISI 4140 H - 4145 H

 

سایز : ...,“ 2/ 1 9 ,“ 2/ 1 8 , “ 2

به طور کلی شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان بعنوان صنعت پیشرو در تولید قطعات سرچاهی و درون چاهی نفت قابلیت تولید انواع متریال جهت استفاده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی طبق استانداردهای موجود را دارا می‌باشد.